Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Link do OZE
krajowa_mapa_zagrozen_bezpieczenstwa
GBP ON-LINE
Obrona Cywilna
Kursy walut
Pogoda
Przetargi nieograniczone i ograniczone
Strategia Rozwoju
Certyfikat Bezpieczeństwa
licznik odwiedzin:  0270136 

Obrona Cywilna

 

 

 

 

- alarmy.jpg

- telefony.jpg

- pomoc.jpg

- zasady.jpg

- dzialania.jpg

 

 


Szanowni Mieszkańcy Gminy Miasteczko Krajeńskie !

Drodzy Czytelnicy!

 

Rozpoczynamy cykl publikacji poświęconej powszechnej samoobronie ludności.

Niebezpieczeństwo znamy na ogół tylko z przekazów telewizyjnych lub relacji prasowych - nie towarzyszy nam na co dzień. Pojawia się jednak niespodziewanie, zaskakując swoją grozą i rozmiarami. Czy pamiętamy jeszcze  wydarzenia w Miasteczku Krajeńskim z czerwca 1988 r.?

W dramatycznych chwilach zazwyczaj uświadamiamy sobie, jak ważne jest wcześniejsze, indywidualne przygotowanie  na wypadek katastrofy lub klęski żywiołowej. Najczęściej właśnie stan tych przygotowań decyduje o rozmiarach klęski. Im lepiej społeczeństwo jest przygotowane na nadejście potencjalnego niebezpieczeństwa / zagrożenia/, tym jego skutki mogą być mniejsze, a sam żywioł łatwiejszy do opanowania.

Katastrofy naturalne nie są zjawiskiem, o którym się chętnie czyta, to jednak wskazane jest wiedzieć więcej na ich temat. Wiedza ta pomoże zrozumieć ewentualne zagrożenia i przygotować się na ich wystąpienia.

Gdy o katastrofach  natury  czytamy i oglądamy filmy, to emocjonalnie solidaryzujemy się z bohaterami tragicznych scenariuszy. Pokazuje się wówczas w naszych zachowaniach odruch obrony przed zagrożeniem oraz wewnętrzna wola pomocy poszkodowanym.

Zamierzeniem  jest informowanie mieszkańców naszej Gminy o organizacyjnym i technicznym przygotowaniu, ale również przypominaniu, że „LICHO NIE ŚPI".

Jestem przekonany, że o potrzebie publikacji poradnika, zawierającego praktyczne wskazówki jak zabezpieczyć się przed ewentualnym zagrożeniem oraz jak postępować w trakcie i po jego wystąpieniu. Pomoże to Państwu uniknąć nieszczęścia jeszcze większych rozmiarów.

Życzę wszystkim Czytelnikom, aby nigdy nie nastąpiły takie okoliczności, by poradnik miał zastosowanie  w praktyce.

 

 

                                                                                                                                         Szef Obrony Cywilnej Gminy

                                                                                                                                     Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie

                                                                                                                                                      

 

 

Obrona cywilna

 

Pod pojęciem obrony cywilnej /ochrony ludności, ochrony cywilnej/ należy rozumieć zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, ich mieniu i środowisku przed wypadkami i klęskami każdego rodzaju, w razie wystąpienia zagrożeń spowodowanych zarówno działaniami sił przyrody /klęski żywiołowe/, rozwojem cywilizacyjnym /awarie, katastrofy/, jak również działaniami wojennymi i terrorystycznymi.

Zgodnie z przepisami prawa – obrona cywilna RP jest pozamilitarnym elementem systemu obronnego państwa i stanowi kompleks wewnętrznie skoordynowanych interdyscyplinarnych przedsięwzięć o charakterze planistycznym, organizacyjnym, szkoleniowym, logistycznym i inwestycyjnym.

Podstawowym celem obrony cywilnej kraju jest ochrona ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych i przezwyciężaniu ich bezpośrednich następstw, jak też warunków koniecznych do przetrwania.

Umownie ochrona ludności obejmuje cztery etapy działań;

- zapobieganie – czyli przedsięwzięcia minimalizujące straty,

- osiąganie gotowości – szkolenia i ćwiczenia-w tym edukacja społeczeństwa, opracowywanie procedur działania,

- reagowanie na zagrożenia -  likwidacja ognisk zagrożeń, mobilizowanie służb ratowniczych i ochotników, informowanie społeczeństwa, środków masowego przekazu,

- odbudowa -, czyli przywracanie stanu normalnego, w tym szacowanie strat, sprawne administrowanie, zapewnienie pomocy społecznej, aktywizacja odbudowy zniszczeń i uszkodzeń, analizowanie potrzeb i realizacja rozwiązań.

 

CELE I ZADANIA OBRONY CYWILNEJ

 Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

 

 Zadania obrony cywilnej obejmują w szczególności:

- wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie,

- organizowanie ewakuacji ludności.

- przygotowanie budowli ochronnych,

- zaopatrywanie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej,

- zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia,

- organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych,

- udzielanie poszkodowanym pomocy medycznej,

- walkę z pożarami,

- przygotowanie oraz prowadzenie likwidacji skażeń i zakażeń,

- ochrona żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania,

- organizowanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności,

- zabezpieczenie dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej, ważnej dokumentacji,

- doraźne przywracanie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej, w tym pomocy w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć  wody pitnej,

- doraźną pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami,

- doraźną pomoc w grzebaniu zmarłych.

 

 Zadania Obrony Cywilnej w czasie pokoju obejmują:

- działalność planistyczną i prace organizacyjne,

- działalność szkoleniową i upowszechniającą w zakresie problematyki obrony cywilnej,

- przygotowanie ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie.

 

Organizacje obrony cywilnej w okresie pokoju mogą również współdziałać w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków, organizowanym i prowadzonym przez inne organy.

 

Administrator
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Pliki cookies
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
eGmina
Zebrania wiejskie w Gminie Miasteczko Krajeńskie
Budowa Kanalizacji
PRGOK
Informacje o słynnym wozie
niedziela, 20 sierpnia 2017
232 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bernarda, Sabiny, Samuela
www.komasowani.pl
Rozkład jazdy PKS, PKP, RAFBUS
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie, pow. pilski, woj. wielkopolskie
tel.: +48.672873196, fax: +48.672873197, email: sekretariat@miasteczkokrajenskie.pl, http://www.miasteczkokrajenskie.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI